Om LePro

Historie

3. september 1993
3. september 1993

Østre Toten ASVO AS stiftes

LePro stiftes under navnet Østre Toten ASVO AS. Bedriften har sin virksomhet på Kapphøgda Gartneri, samt på Sole.

6. mars 2001
6. mars 2001

Kjøp av Sole

Virksomheten kjøper eiendommen Sole og flytter all sin virksomhet hit. 

1. januar 2004
1. januar 2004

Sole AS

Østre Toten ASVO skifter navn til Sole AS.

4. august 2009
4. august 2009

Flytter til Lena

Virksomheten kjøper de gamle lokalene til Lena Arbeidssenter. Ved innflytting blir det bygget nye lokaler inntil de gamle.

3. november 2009
3. november 2009

Lena Produkter AS

Sole AS bytter navn til Lena Produkter AS.

Dagens drift

Fra 20. oktober 2009 samlokaliseres tiltakene i kommunen, Skaugerud, Lena Arbeids-senter og Sole AS.

Bedriftens største samarbeidspartnere er Østre Toten Kommune og oppdragsgiver er NAV. Det er Kommunen og NAV som etterspør våre tjenester, og det er Arbeids- og velferdsdirektoratet som i all hovedsak legger bedriftens rammer.

LePro eies 100% av Østre Toten kommune. Bedriften er underlagt aksjelovens bestemmelser, avtaleverk og lover for arbeidslivet for øvrig.

Bedriften er opptatt av å til en hver tid ha kompetanse innen de områder vi arbeider med. LePro har 10 personer ansatt i ordinære stillinger ved bedriften. Vi holder til i egne lokaler i Lena på til sammen 1500 m2. 

Bedriftens mål er å arbeide for å oppfylle de krav som stilles til oss som tiltaksbedrift for NAV. LePro as ønsker at bedriften skal bli attraktiv for potensielle deltakere innen vårt tiltaksområde. Våre fokusområder i de kommende årene vil være oppstart av produksjoner som sikrer oss et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og samtidig sikrer selskapet en sunn økonomisk vekst.

LePro er opptatt av å ivareta de ansattes helse og velvære, miljø og sikkerhet vil hele tiden stå i fokus.

Samarbeidspartnere

Regnskapsfører:

HN Regnskap AS

Revisjon:
BDO

Bedriftshelsetjeneste:
Stamina