Våre tiltak

LePro er en aktiv produksjons- og opplæringsbedrift. Til sammen har ca. 60 personer sitt virke i bedriften. Eier av bedriften er Østre Toten Kommune.

  • Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

    Hvor vi gir et tilrettelagt arbeidstilbud til mennesker med en varig yrkeshemming. Målet er at den enkelte skal føle seg nyttig og verdsatt i samfunnet ved at vi kan tilby en trivelig arbeidsplass og en hverdag med utfordringer og varierte oppgaver.

  • Kommunalt aktivitetstilbud (KAT)

    For personer som trenger et aktivitetstilbud. Arbeidet skal være tilpasset den enkeltes behov for vedlikehold og utvikling av egne faglige, personlige og sosiale ressurser.

  • Lærerkandidat

    Et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag– eller svennebrev. Lærerkandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse. Bedriften tar inn eksterne praksisplasser gjennom videregående skole, grunnskole (10. trinn), Høgskolen i Lillehammer og Østre Toten Læringssenter.