Tørr gran ved på lager

Gran ved – kr 70,- inkl mva for 40 liter.

Material avkapp fra snekkerverkstedet. 40 liters sekk Kr 40,- inkl mva. 

Ved utkjøring så kommer det frakt i tillegg på kr 400,- inkl mva innenfor en kjøreavstand på 25 km