Snekkerverksted

Den største andelen av omsetningen i snekkerverkstedet består av produksjon av spesialpaller til industrien. Vi produserer etter mål og tegninger.

LePro har godkjenning for produksjon av paller for eksport. Dette er en IPPC

(Den internasjonale plantevernkonvensjonen) godkjenning som er gitt av Mattilsynet

Alle produkter som går til eksport får følgende stempel. Dette viser foretaksnummer, hvilket land varen kommer fra samt at materialene er tørket og varmebehandlet etter en standard.

Se våre rastebord, benker og rastebord tilpasset for rullestolbrukere, klikk på link:

Rastebord

Rastebord tilpasset for rullestolbrukere

Eksempler på andre produkter

Utekrakker
Merkeelementer
Produkter til Pilegrimsleden

Rastebord

Kontakt snekkerverksted
Tlf. 611 66 900 E-post: snekkerverksted@leproas.no