Servicegruppe/ved

Kontakt servicegruppe
Tlf. 611 66 900 E-post: servicegruppe@leproas.no


Servicegruppa har blant annet faste plenklippejobber for Østre Toten kommune.

Ved

Prisliste og bestilling av ved

Plenklipping for Østre Toten kommune

Full konsentrasjon. Plenklipping for Østre Toten kommune

Kapping og kløyving av ved.

Transport av ved.

Innimellom tar servicegruppa på seg andre oppdrag.

Ny klopp i Pilegrimsleden

Oppsett av gjerde

Oppmerking for vann og avløp