Servicegruppe/ved

Kontakt servicegruppe
Tlf. 611 66 900 E-post: servicegruppe@leproas.no


Plenklipping for Østre Toten kommune

Full konsentrasjon. Plenklipping for Østre Toten kommune

Kapping og kløyving av ved.

Transport av ved.

Innimellom tar servicegruppa på seg andre oppdrag.

Ny klopp i Pilegrimsleden

Oppsett av gjerde

Oppmerking for vann og avløp