Servicegruppe/ved

Kontakt servicegruppe
Tlf. 611 66 900 E-post: servicegruppe@leproas.no


Plenklipping

Plenklipping for Østre Toten kommune

Plenklipping

Full konsentrasjon. Plenklipping for Østre Toten kommune

Ved

Kapping og kløyving av ved.

Ved

Transport av ved.

Innimellom tar servicegruppa på seg andre oppdrag.

Pilegrim

Ny klopp i Pilegrimsleden

Gjerde

Oppsett av gjerde

Oppmerking

Oppmerking for vann og avløp