Text

Ungdom og oppfølgingstjenesten

Alle personer under 24 år har rett til videregående opplæring. Dersom du ikke ønsker å benytte deg av denne retten, Kan NAV og Oppfølgingstjenesten (OT) samarbeide om å gi deg et tilbud som kombinerer skole og praksis/arbeid.


Hvem kan få tilbudet?
Hvis de er under 24 år og har ikke benyttet din rett til videregående opplæring.


Dette kan du gjøre selv:
Ta kontakt med rådgiveren ved den skolen du sist var elev for å få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet til OT-tiltakene. Har du ikke gått på noen videregående skole tidligere, kan du ta kontakt med rådgiveren på ungdomsskolen din. Hvis du er avgangselev fra en privat grunnskole kan du ta kontakt med den ordinære videregående skolen som ligger nærmest din folkeregistrerte adresse.


Du kan søke om plass i et OT-tiltak gjennom hele skoleåret, OT-tiltakene gir tilbud om opplæring som kombinerer skole og praksis/arbeid.


Text

Hva kan du få hjelp til?
Oppfølgingstjenesten kan hjelpe deg med å finne ut av

* hvilke kurs du skal søke på
* hvilke skoler du kan velge
* på hvilket grunnlag du kan søke
* om du skal søke skoleplass
* hvordan du fyller ut søknadsskjemaet
* om du skal søke om plass i en OT-klasse


Hos NAV kan du få veiledning når det gjelder jobb og utdanning. Hvis du ønsker det, kan NAV hjelpe deg med å finne en jobb du kan trives med. NAV har også mulighet til å finne en tiltaksplass hvis du ikke får en vanlig jobb, eller utarbeide et opplegg som kombinerer opplæring og tiltak.

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon