Text

Equass


EQUASS - European Quality in Social Services


EQUASS er et europeisk system forkvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.I Norge er EQUASS nå tatt i bruk innenfor skjermede virksomheter i arbeidsmarkedssektoren. Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte en del arbeidsmarkedstiltak. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring.

Text

EQUASS Assurance - Resertifisering

Revisjonsbesøk 17.-18. oktober 2017
LePro takker Erik Moen for samarbeidet

Image
Text

EQUASS Assurance - Resertifisering

Revisjonsbesøk 24.-25. September 2015
LePro takker Besseriano Dramwi Mawa for samarbeidet

Image
Text

EQUASS Assurance - Resertifisering

Revisjonsbesøk 16.-17. september 2013
LePro takker Ann-Kirsti Seiersten for samarbeidet.

Image
Text

EQUASS Assurance - Revisor

Revisjonsbesøk 5.-6. september 2011
LePro takker Leena Mellenius for samarbeidet.

Image
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon