Text

Om LePro

Historie


LePro ble stiftet 3. september 1993 som Østre Toten ASVO AS. Bedriften hadde da

virksomhet på Kapphøgda Gartneri og på Sole. 6. mars 2001 kjøpte Østre Toten

ASVO AS eiendommen Sole. All virksomhet ble da flyttet til Sole. 1. januar 2004 skiftet Østre Toten ASVO AS navn til Sole AS.


4. august 2009 flyttet Sole AS sin virksomhet til Lena. Lokalene som fra før huset Lena Arbeidssenter ble kjøpt samt at det ble bygget nye lokaler inntil eksisterende bygg.


Regnskapsfører: Toten Økonomitjenester AS

Revisjon: BDO

Bedriftshelsetjeneste: Stamina


Text

Dagens drift


Bedriften er tiltaksarrangør og godkjent for 20 VTA-plasser (Varig tilrettelagt arbeid).

Fra 20. oktober 2009 samlokaliseres tiltakene i kommunen, Skaugerud, Lena Arbeids-senter og Sole AS.


Bedriftens største samarbeidspartner og oppdragsgiver er NAV. Det er NAV som

etterspør våre tjenester, og det er Arbeids- og velferdsdirektoratet som i all hovedsak legger bedriftens rammer.


LePro eies 100% av Østre Toten kommune. Bedriften er underlagt aksjelovens

bestemmelser, avtaleverk og lover for arbeidslivet for øvrig.


Bedriften er opptatt av å til en hver tid ha kompetanse innen de områder vi arbeider med.

LePro har 10 personer ansatt i ordinære stillinger ved bedriften. Vi holder til i egne

lokaler i Lena på til sammen 1100 m2. LePro kjøpte lokalene til Lena Arbeidssenter

som ble bygget på midten av åttitallet.

Nybygget på 650 m2 ble ferdigstilt 1. august 2009. Dette ligger inntil det opprinnelige bygget.


Bedrfitens mål er å arbeide for å oppfylle de krav som stilles til oss som tiltaksbedrift for NAV. LePro as ønsker at bedriften skal bli attraktiv for potensielle deltakere innen vårt tiltaksområde.

Våre fokusområder i de kommende årene vil være oppstart av produksjoner som

sikrer oss et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og samtidig sikrer selskapet en sunn økonomisk vekst.


LePro er opptatt av å ivareta de ansattes helse og velvære, miljø og sikkerhet vil hele

tiden stå i fokus.

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon