Våre tiltak

LePro (Lena Produkter AS) er en aktiv produksjons- og opplæringsbedrift.

Bedriften har i dag tre tiltak:

VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
KAT (Kommunalt aktivitetstilbud)
Lærerkandidat
Til sammen har ca. 60 personer sitt virke i bedriften.
Eier av bedriften er Østre Toten kommune

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Hvor vi gir et tilrettelagt arbeidstilbud til mennesker med en varig yrkeshemming. Målet er at den enkelte skal føle seg nyttig og verdsatt i samfunnet ved at vi kan tilby en trivelig arbeidsplass og en hverdag med utfordringer og varierte oppgaver.

Les mer om VTA

Kommunalt aktivitetstilbud (KAT)

For personer som trenger et aktivitetstilbud. Arbeidet skal være tilpasset den enkeltes behov for vedlikehold og utvikling av egne faglige, personlige og sosiale ressurser. 

Les mer om KAT