Rettighetsdokument

Lena Produkter skal sørge for at

1. Du får en meningsfull arbeidshverdag.
2. Du har et arbeidsreglement som ivaretar dine og bedriftens interesser.
3. Du har rett til individuell behandling uansett funksjonsnivå.
4. Du skal behandles med respekt.
5. Du skal kunne komme med tilbakemeldinger, både positive og negative.
6. Du skal kunne komme med ønsker om hva og hvilken avdeling du vil jobbe på.
7. Du skal kunne uttrykke dine meninger og bli hørt.
8. Dine fysiske og følelsesmessige behov aksepteres og respekteres.
9. Du skal få nødvendig tilrettelegging og bistand.
10. Du skal få informasjon om endringer i bedriften.
11. Du skal kunne klage på/varsle om forhold i bedriften, gjerne anonymt.
12. Du skal ikke bli utsatt for mobbing, trakassering og utnytting både fysisk og økonomisk.
13. Du blir ivaretatt i henhold til HMS regler og at du har tilgang på nødvendig og påkrevd verneutstyr.
14. Du har en kontaktperson du kan forholde deg til.
15. Du har en arbeidsleder som skal sørge for tilpassede arbeidsoppgaver og daglig oppfølging.
16. Du får bonuslønn for fremmøte.
17. Du får mulighet til å være med på sosiale aktiviteter i bedriften.

Ledermøte 7. november 2017

Disse rettighetene gjelder uansett alder, funksjonshemming, etisk bakgrunn, politisk holdning, nasjonalitet, religiøs overbevisning, kjønn eller seksuell legning.

For utfyllende informasjon til hver av de 17 punktene, se personalhåndbok.