Nyheter 2018

Praksisplass

Praksisplass
Nadja Adresaaen, elev ved Lena - Valle Vg. skole
(HEA 2) har hatt praksis hos oss i 5 uker.

Vi takker for samarbeidet og all hjelp og ønsker henne lykke til videre.

Praksisplass

Praksisplass
Liza Titova har vært praksiselev i bedriften.
Først i uke 36-39, 2017. Så i uke 7-17, 2018
En dag per uke. Liza går 3. VG HASK, Lena-Valle vg. skole

Vi takker for innsatsen og ønsker henne lykke til videre.

Arbeid

Byttet rusen med ærlig arbeid

Les mer

Ordfører

Ordfører på omvisning i forbindelse med generalforsamling.
10. april 2018

Praksisplass

Praksisplass
Linn Stensli og Rune Henriksen har vært i praksis hos oss i 9 uker. De er 1. års VPL studenter fra Høgskolen, Innlandet avd. Lillehammer.

Tusen takk for all god Hjelp.

Praksisplass

Praksisplass
3 års vernepleier student fra Høgskolen Innlandet avd. Lillehammer. Håkon Græsby har vært i praksis ved LePro (Lena Produkter AS) i perioden 23. oktober 2017 til 12. januar 2018

Lena Produkter takker for innsatsen og ønsker lykke til videre.