Ledelse

Generalforsamling

Bedriftens styre består av:

  • Østre Toten kommune: Representeres ved ordfører
  • Leder: Tom Svellet

Styremedlemmer

  • Venke Fossumstuen
  • Geir Fauchald

Varamedlemmer

  • Viktor Nyhus
  • Hanne Glemmestad
  • Per Sigurd Larsen