Equass

EQUASS - European Quality in Social Services

EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.I Norge er EQUASS nå tatt i bruk innenfor skjermede virksomheter i arbeidsmarkedssektoren. Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte en del arbeidsmarkedstiltak. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring.

EQUASS Assurance - Resertifisering

Revisjonsbesøk 17.-18. oktober 2017
LePro takker Erik Moen for samarbeidet

equass

EQUASS Assurance - Resertifisering

Revisjonsbesøk 24.-25. September 2015
LePro takker Besseriano Dramwi Mawa for samarbeidet

Besseriano

EQUASS Assurance - Resertifisering

Revisjonsbesøk 16.-17. september 2013
LePro takker Ann-Kirsti Seiersten for samarbeidet.

Ann-Kirsti

EQUASS Assurance - Revisor

Revisjonsbesøk 5.-6. september 2011
LePro takker Leena Mellenius for samarbeidet.

Leena