Text

Kommunalt aktivitetstilbud (KAT)

Text

LePro har 5 1/2 årsverk og antall arbeidstakere fordeles ut i fra ressursbruk. Vi har pr dd. ingen ordning for å få arbeidstaker til og fra jobb. Vi har alle typer mennesker innenfor forskjellige typer bistands nivå. Dette gjelder da alt fra arbeidstakere som arbeider noe selvstendig etter tilrettelegging og veiledning fra våre arbeidsledere, til arbeidstakere som trenger nøye oppfølging og veiledning.


Inntakskriterier ved LePro for kommunalt aktivitetstilbud:

  • Du bør kunne arbeide noe selvstendig med tilrettelegging og bistand fra arbeidsleder.
  • Du bør kunne fungere godt i små grupper og kunne fungere sosialt med andre arbeidstakere og en arbeidsleder (1-5 gruppe).
  • Du bør kunne utføre varierte arbeidsoppgaver fra enkle til mer kompliserte etter nøye opplæring.

Vi ved LePro forplikter oss til:

  • Å lage individuelle aktivitets planer / prosedyrer for hver enkelt arbeidstaker. Dette skal, så langt det lar seg gjøre, lages i samarbeid med arbeidstaker selv for at livskvaliteten skal bli best mulig.
  • Å ha et godt tverrfaglig samarbeid.
  • Å gi kontinuerlig veiledning og gi våre arbeidstakere mulighet til å være med å utforme det tilbudet vi som arbeidsgivere gir.
Text

Vi ved LePro forventer at du som arbeidstaker:

  • Møter presist til arbeid. Arbeidstiden for KAT er:

- 09.00 - 14.30 (mandag til torsdag)

- 09.00 - 13.30 (fredag)

  • Melder i fra om fravær til oss før kl 08.00 på morgenen.

Tlf LePro 61 16 69 00, Direkte Idun 61 16 69 06.

  • Husker å stemple inn og ut hver dag.
  • Tar ansvar og viser medmennesklighet.

Har du flere spørsmål eller ønsker annen informasjon, ta kontakt med oss for en samtale.


Kontaktperson:

Idun Kløvrud Schjøll, faglig leder, LePro

Tlf: 61 16 69 06

E - Post: idun@leproas.no


Søknadsskjema


Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon