Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

LePro er en vekstbedrift som i hovedsak gir tilbud om tilrettelegging, kvalifisering og varig arbeid til yrkeshemmede. Bedriften har tiltaket VTA.

VTA
LePro er etablert for å tilby varig tilrettelagt arbeid til personer som ikke kan få jobb på det ordinære arbeidsmarkedet. Bedriften skal kunne tilby arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne, innenfor visse rammer. Dette arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos den enkelte gjennom kvalifisering. Bedriften produserer varer og tjenester for det ordinære markedet og konkurrerer på lik linje med alle andre bedrifter. Arbeidet er av varig karakter og ansettelse skjer etter ansettelsesavtale. Muligheten for tilbakeføring til ordinært arbeid skal hele tiden vurderes.

Vi tilhører arbeidsgiverforeningen for Vekst-bedriftene.

ASVL - arbeidssavirkenes landsforening asvl.no

Kontaktperson:

Idun Kløvrud Schjøll, faglig leder, LePro
Tlf: 468 44 881| e-post: idun@leproas.no
Søknadsskjema, veileder NAV