Jobb hos oss

Har du uføretrygd og ønsker deg en jobb,men kvier deg for store arbeidsforhold og tror ikke du greier å "henge" med? synes du dagene blir lange og ønsker et meningsfylt innhold? Savner du sosialt samvær og arbeidskollegaer? Da kan kanskje LePro være den arbeidsplassen som kan gi deg et arbeidstilbud som er med på å bedre din hverdag.

Innen attføring og arbeidsutprøving kan Lena Produkter AS tilby:

 • Opplæring og arbeidspraksis innen ulike arbeidsoppgaver.
 • En arbeidsplass med utviklende arbeidsoppgaver, som kan gi muligheter for egen vekst og mestringsfølelse.
 • Tilrettelegging i arbeidet innenfor visse rammer.
 • Arbeidstid etter arbeidskapasitet.
 • Oppfølging etter den enkeltes behov.
 • Trygge arbeidsforhold og et koselig arbeidsmiljø hvor sosiale aktiviteter ofte legges inn i den ordinære arbeidsdagen.

Sosial trening, gjennom å:

 • Være en del av et team.
 • Samarbeide med arbeidskollegaer og arbeidsledere.
 • Lære hvordan man forholder seg til andre mennesker.
 • Lære seg å ta hensyn og vise omtanke.
 • Treffe andre mennesker i samme situasjon.

Tilrettelegging
Arbeidstid

Det kan være perioder arbeidstakeren ikke er i stand til å jobbe hele dager, både på grunn av sykdom/skade, men også livssituasjon i den aktuelle tiden. I samarbeid tilpasser vi arbeidsdagene og arbeidstiden, slik at arbeidstakeren mestrer å være i arbeidsforholdet. Det kan da være at arbeidstakeren arbeider hver dag, men kun få timer hver dag. Målet er først og fremst at arbeidstakeren skal holdes i arbeidsforholdet og ikke falle fra med sykefravær.
"Kjernetiden" er fra kl 0830 til kl 1430.

Tett oppfølging og veiledning av arbeidsleder.

I perioder hvor det skjer mye annet i livet til arbeidstakerne, er det lett at fokus og krefter blir brukt til dette og arbeidsdagene blir ekstra belastende og slitsomme. Med ekstra oppfølging og veiledning fra kontaktpersoner i bedriften, kan arbeidstakeren likevel bli i stand til å stå i arbeidsforholdet. Den ansatte får da andre ting å tenke på og arbeidet blir et positivt bidrag i en ellers slitsom livssituasjon.

LePro forventer at du som arbeidstaker på VTA og hospitering:

 • Kommer deg tidsnok på arbeid om morgenen og overholder pausetider.
 • Vet at kollegaene er avhengige av at du stiller på arbeid for at jobben skal bli ferdig til fastsatt tid.
 • Til en viss grad kunne takle press.
 • Kan arbeide minst 50 %, i alle fall at stillingsprosenten kan økes til 50 % med tiden.
 • Følger og innretter deg etter de bestemmelsene i arbeidsmiljøloven tilknyttet fraværsordninger.
 • Evner å innrette deg etter bedriftens arbeidsreglement og rutiner.
 • Viser ryddighet og ansvar for hvordan det ser ut på bedriften.

Bedriften kan etter nærmere avtale også tilby arbeidspraksis/hospitering til personer som ikke har uføretrygd, men som likevel har ulike hemninger som gjør det vanskelig å fungere i det ordinære arbeidslivet.

Les mer om VTA - hvordan søke

Vi kan tilby arbeid innen følgende områder:

 • Butikk
 • Snekkerverksted
 • Produksjon
 • Ved
 • Servicegruppe
 • Tekstil
 • Datagruppe
 • Kantine